OĽANO
PaedDr. Mária Šofranko
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 44 13.
Pozmeňujúce návrhy 19 29.
Vystúpenia v rozprave 85 95.
Priemerný počet slov vystúpenia 183 158.
Absencie 79 5.
Zahraničné cesty 2 34.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov