SMER - SD
JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD.
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 7 115.
Pozmeňujúce návrhy 2 120.
Vystúpenia v rozprave 125 74.
Priemerný počet slov vystúpenia 243 122.
Absencie 25 67.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 10 5.
Hodina otázok 6 44.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov