SaS
RNDr. Karol Galek, MSc.
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 4 136.
Pozmeňujúce návrhy 15 39.
Vystúpenia v rozprave 42 126.
Priemerný počet slov vystúpenia 577 13.
Absencie 11 126.
Zahraničné cesty 1 48.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov