Nezaradení
Ing. arch. Zita Pleštinská
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 25 47.
Pozmeňujúce návrhy 12 52.
Vystúpenia v rozprave 318 16.
Priemerný počet slov vystúpenia 201 150.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 8 8.
Interpelácie 1 24.
Hodina otázok 41 13.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov