HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 3 138.
Pozmeňujúce návrhy 2 120.
Vystúpenia v rozprave 133 64.
Priemerný počet slov vystúpenia 401 47.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 4 20.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 11 30.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov