HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 9 101.
Pozmeňujúce návrhy 8 69.
Vystúpenia v rozprave 27 145.
Priemerný počet slov vystúpenia 177 160.
Absencie 44 35.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 3 65.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov