HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 10 97.
Pozmeňujúce návrhy 1 131.
Vystúpenia v rozprave 248 27.
Priemerný počet slov vystúpenia 238 126.
Absencie 13 115.
Zahraničné cesty 1 48.
Interpelácie 12 3.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov