Nezaradení
Mgr. et Mgr. Martin Čepček
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 41 17.
Pozmeňujúce návrhy 6 82.
Vystúpenia v rozprave 205 37.
Priemerný počet slov vystúpenia 193 153.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 3 26.
Interpelácie 11 4.
Hodina otázok 144 4.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov