HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 10 97.
Pozmeňujúce návrhy 1 131.
Vystúpenia v rozprave 122 77.
Priemerný počet slov vystúpenia 265 106.
Absencie 43 36.
Zahraničné cesty 27 2.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov