HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 30 33.
Pozmeňujúce návrhy 10 61.
Vystúpenia v rozprave 65 111.
Priemerný počet slov vystúpenia 167 167.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 4 20.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov