HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 20 63.
Pozmeňujúce návrhy 3 110.
Vystúpenia v rozprave 79 102.
Priemerný počet slov vystúpenia 284 92.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 5 15.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov