HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 30 33.
Pozmeňujúce návrhy 33 13.
Vystúpenia v rozprave 640 3.
Priemerný počet slov vystúpenia 434 37.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 9 7.
Hodina otázok 80 5.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov