Nezaradení
RNDr. Ing. Marián Viskupič
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 48 11.
Pozmeňujúce návrhy 42 7.
Vystúpenia v rozprave 557 4.
Priemerný počet slov vystúpenia 426 39.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 1 48.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 5 45.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov