Nezaradení
doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 0 185.
Pozmeňujúce návrhy 0 185.
Vystúpenia v rozprave 9 169.
Priemerný počet slov vystúpenia 282 95.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 2 34.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 2 74.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov