HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 60 6.
Pozmeňujúce návrhy 24 20.
Vystúpenia v rozprave 300 21.
Priemerný počet slov vystúpenia 286 91.
Absencie 12 119.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 3 14.
Hodina otázok 13 26.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov