HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 5 131.
Pozmeňujúce návrhy 28 17.
Vystúpenia v rozprave 356 13.
Priemerný počet slov vystúpenia 387 52.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 1 48.
Interpelácie 1 24.
Hodina otázok 2 74.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov