HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 21 61.
Pozmeňujúce návrhy 15 39.
Vystúpenia v rozprave 80 99.
Priemerný počet slov vystúpenia 623 6.
Absencie 17 96.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 1 24.
Hodina otázok 2 74.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov