HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 16 77.
Pozmeňujúce návrhy 18 31.
Vystúpenia v rozprave 80 99.
Priemerný počet slov vystúpenia 240 125.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 1 48.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 4 55.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov