HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 23 54.
Pozmeňujúce návrhy 2 120.
Vystúpenia v rozprave 431 8.
Priemerný počet slov vystúpenia 351 58.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 1 48.
Interpelácie 1 24.
Hodina otázok 77 7.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov