HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 2 142.
Pozmeňujúce návrhy 1 131.
Vystúpenia v rozprave 52 118.
Priemerný počet slov vystúpenia 307 79.
Absencie 32 53.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 1 24.
Hodina otázok 5 45.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov