HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 26 46.
Pozmeňujúce návrhy 12 52.
Vystúpenia v rozprave 134 61.
Priemerný počet slov vystúpenia 401 46.
Absencie 17 96.
Zahraničné cesty 1 48.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 1 89.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov