HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 11 92.
Pozmeňujúce návrhy 5 86.
Vystúpenia v rozprave 133 64.
Priemerný počet slov vystúpenia 334 68.
Absencie 45 32.
Zahraničné cesty 3 26.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 79 6.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov