HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 41 17.
Pozmeňujúce návrhy 10 61.
Vystúpenia v rozprave 30 142.
Priemerný počet slov vystúpenia 140 170.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 3 26.
Interpelácie 2 19.
Hodina otázok 50 12.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov