HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 21 61.
Pozmeňujúce návrhy 8 69.
Vystúpenia v rozprave 131 68.
Priemerný počet slov vystúpenia 206 146.
Absencie 20 82.
Zahraničné cesty 2 34.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov