Nezaradení
RNDr. Mgr. Ján Szőllős, CSc.
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 27 42.
Pozmeňujúce návrhy 13 48.
Vystúpenia v rozprave 90 92.
Priemerný počet slov vystúpenia 257 111.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov