HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 20 63.
Pozmeňujúce návrhy 21 25.
Vystúpenia v rozprave 40 130.
Priemerný počet slov vystúpenia 448 34.
Absencie 22 75.
Zahraničné cesty 1 48.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov