HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 10 97.
Pozmeňujúce návrhy 7 76.
Vystúpenia v rozprave 224 32.
Priemerný počet slov vystúpenia 491 23.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 3 14.
Hodina otázok 59 11.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov