HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 1 146.
Pozmeňujúce návrhy 5 86.
Vystúpenia v rozprave 134 61.
Priemerný počet slov vystúpenia 268 103.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 12 4.
Interpelácie 3 14.
Hodina otázok 18 20.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov