HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 22 4.
Pozmeňujúce návrhy 6 11.
Vystúpenia v rozprave 268 3.
Priemerný počet slov vystúpenia 332 61.
Absencie 4 63.
Zahraničné cesty 0 170.
Interpelácie 3 4.
Hodina otázok 9 77.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov