HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 22 4.
Pozmeňujúce návrhy 4 22.
Vystúpenia v rozprave 148 10.
Priemerný počet slov vystúpenia 317 67.
Absencie 5 53.
Zahraničné cesty 0 170.
Interpelácie 0 170.
Hodina otázok 37 30.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov